กรมควบคุมโรคมอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อสถาบันบำราศนราดูร ช่วยบรรเทาแพร่ระบาดโควิด

จากที่กรมควบคุมโรค ได้รับมอบบริจาคหุ่นยนต์ Xterlizer เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิวของวัสดุ และครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ซึ่งช่วยทำให้คนไทยได้รับการรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยและดีที่สุดด้วย

ทั้งนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร รับมอบบริจาคหุ่นยนต์ Xterlizer จำนวน 1 เครื่อง ที่พัฒนาโดย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเครือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยเพื่อใช้ในการทำความสะอาดพื้นผิวของวัสดุ และครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ โดยการใช้รังสี UVC ในการฆ่าเชื้อ จะช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น และมีความมั่นใจในด้านความปลอดภัยเมื่อมาเข้ารับบริการจากหน่วยบริการของกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

“ยังเป็นการบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้เป็นอย่างดี โดยมี นายสุขสันต์ องค์วิเศษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ปตท.สผ. รวมทั้ง ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) และผู้จัดการอาวุโส สังกัด สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ปทต.สผ.  และนายกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอ เทคโนโลยี จำกัด เป็นตัวแทนมอบ

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค จะมอบหุ่นยนต์ Xterlizer ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยจะนำหุ่นยนต์ Xterlizer ไปใช้ในการบริการให้แก่ผู้ที่เข้ามารับบริการในหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค และจะมีการประเมินผลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเมื่อผลการประเมินออกมาก็จะส่งข้อมูลให้ทางบริษัทผู้ผลิต เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมหุ่นยนต์ดังกล่าว ต่อไป

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค